Awit Sa Gugma

Sa tinood lang

Gibati ako sa pahigugma Nimo

Tungod sa gipakita Mo, Nga gugma kanako

Ingon sa dili ako mahimutang, Kung malayo kanimo

Busa dili ug dili ako, Mobiya kanimo

Oh Ginoo

Bisan waka kita Makita

Apan nakita ko ang gugma Mo

Buhi ka nga Dios nga akong gi-alagaran

Bisan ako makasasala, Imo akong gipakaway-sala

Takos Ka sa tanang pagdayeg ug pasalamat

Salamat

Sa grasya ug kaluoy Mo kanako, oh Ginoo

Salamat sa gugma Mong walay paglubad

Nga giluwas Mo ako sa pagkamakasasala, oh Ginoo