I Worship
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Easter Sunday Muyco

Father Lord
I trust You with all of my heart
The maker of all things beyond compare

I love You, Lord
‘Coz You love me more than I can do
And now I worship You with all my heart

Chorus:
I worship
I worship You in Spirit and in truth
Come and fill me up
With Your Holy Presence, oh God
From now on use me, Lord
I lay down my life for You

Dios Amahan masaligan Ka sa akong dughan
Walay maka-kumpara sa gugma Mo

Takus Kang higugmaon
Tungod kay una Kang nahigugma
Busa sukad karon ako Kang simbahon

Koro:
Simbahon
Simbahon Ka, o akong Ginoo
Kanunaya ko nga pagapun-on sa presensya Mo
Sukad karon gamita ko
Kanimo lang ang kinabuhi ko

 

Katahum
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Sarah Jean Trigo-Cacho

Gusto ko nga mangita sa dagway Mo, o Dios
Pagkatahum gayud nga mahikaplagan taka
Apan dili ko mahimo kung ako ako lang
Nga kahimuan ning kinabuhi

Chorus:
Ikaw lang, o Hesus
Ang katabang sa kinabuhi ko
Aron pag-adto sa gingharian Mo
Nga labihan katahum

Gusto ko nga masinati ang gugma Mo, o Dios
Pagkatahum gayud nga maka-uban taka
Sa bisan asa ko padulong dili Mo ako pasagdan
Sa pagpangga Mo kanako ning kinabuhi

Bridge:
Pagkaanindot sa kinabuhing way katapusan
Nga gisaad Niya sa Iyang iglesia
Tungod sa gugma Niya kanato

 

Touch Me Now
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Sarah Jean Trigo-Cacho

Here I come to You
Singing with a humble heart
Trying to seek Your face

Longing for what I hear
From Your awesome promises
Giving inspiration to my life

Refrain:
You are faithful, loving and caring
You are wonderful, pleasing and deserving one
What can I do is to worship You

Chorus:
Touch me now
You heal my broken heart
You teach me ways just to honor You
Fill me now and satisfy me
With Your love that is amazing
Touch me now

 

Bayawon Ka
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Jonathan Trigo

Ang tanang may gininhawa mudayeg gyud Kaniya
Aron Siya mahimaya
Mahimuot ug mo-amuma kanato
Mga katawhan sa Dios

Bata man o tigulang gi-awhag man ang tanan
Ibayaw ta ang Iyang ngalan
Kay labaw Siyang gamhanan
Kahibulongan ug balaan nga Dios

Chorus:
Bayawon Ka, bayawon Ka
Bayawon Ka kanamong katawhan

Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Dalaygon Ka sa tanang panahon

Simbahon Ka, simbahon Ka
Simbahon Ka diha sa kahitas-an

Ingon ani man gyud kita nga mangalagad Kaniya
Bisan dunay problema o pagsulay ning kinabuhia
Malipayon, madaugon ug malinawon

May gana man o walay gana
Sa pag-awit ug pagsimba
Ayaw lang gyud ug kaluya
Awit lang ug halleluiah!
Halleluiah, halleluiah, praise the Lord!

Bridge:
Bayawon Ka, bayawon Ka
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Simbahon Ka, simbahon Ka
O Dios

 

Sa Imong Presensya
Music & Lyrics: Japhet Torredes
Sung by: Japhet Torredes

Sa imong presensya
Adunay kalipay, walay kalaay
Hayahay

Sa imong presensya
Adunay katagbawan nga masinatian
Hilabihan

Refrain:
Gusto ko nga mopuyo
Sa presensya Mo
Sa presensya Mo
Dili gyud nako mapugngan
Ang pagdayeg Kanimo
Ang pagdayeg Kanimo

Chorus:
Pagkanindot nga isayaw sa Imong presensya
Sa Imong presensya
Wowohoho
Pagkanindot nga idayeg
Sa Imong presensya
Sa Imong presensya
Wowohohoho

Sa imong presensya adunay kalinaw
Tanan mahanaw
Way kakuyaw
Sa imong presensya
Adunay katagbawan nga matagamtaman
Sama’g ulan

Bridge:
Hala sige sayaw
Hala sige sayaw
Hala sige sayaw
Dalaygon ang atong Dios

Nagpahipi
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Jonathan Trigo

Walay makatupong sa grasya Mo
Kaming mga katawhan gihigugma Mo
Milagrosong butang gibuhat Mo
Kahibulongan gyud Ka
O Ginoo

Sa kalisod ug kapait gisapnay Mo
Kining kinabuhing nangandoy Mo
O Dios

Chorus:
Taman sa ginhawa daygon ta Siya
Hangtud may ikakaya alagaran ta Siya
Ayaw pagkawa’s paglaom aron ta makapadayon
Kay dunay kadaugan ang giandam
Kanunaya lang ug awit ang Iyang mga pagdayeg
Kay may dakong himaya nagpahipi

 

Isuko
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Jonathan Trigo

Pakinggan Mo ang awit na ‘to
Na magbibigay liwanag sa’yo
Linawin lang ang utak mo
Sa pag-iisip dito sa mundo

Tulungan mo ang sarili mo
Ibigin lang ang buhay mo
‘Wag hayaang maloko
Sa kalokohan dito sa mundo

Koro:
Isuko mo na ang sarili mo
Ang makasalanang buhay mo
Isuko mo na ang buhay mo
Ang makasalanang kaluluwa mo

Tulay:
Upang makamit ang kalayaan mo
Kay Hesu-Kristo na umiibig sa’yo

 

Itahan
Music & Lyrics: Jonathan Trigo
Sung by: Lloyd Catipay

Sa sinugdan tinunglo’s kasal-anan
Naglakaw sa kangitngitan
Angkonon ko nga Ikaw akong napasakitan

Nabuhat ko ang kaulawan dinhi sa kalibutan
Napamatud-an ko ang tanan
Walay kapuslanan

Chorus:
Itahan, itugyan ko kining kinabuhing nahugawan
Gugma Mo kahibulongan
Molungtad sa kahangturan
O daygon ko ang buhing ngalan Mo
Walay makalabaw

Hinungdan nga nangandoy ko ug kausaban
Ang pulong Mo tinuod may katagbawan

Nipasulabi ang gugma Mo sa kinabuhi ko
Gamhanan Ka, maluluy-on, mapasayloon

Bridge:
Pagkamatarong ko sama la’g trapo
Hinlu-i gyud ako ug pasayloa ko
Ikaw lamang makabag-o
Bayawon ko ang ngalan Mo

 

Bohol on Fire
Music & Lyrics: Jun Dupalco Apatan
Sung by: Japheth Torredes
Sarah Jean Trigo-Cacho

Years of total darkness was upon our land
And we have been struggling
Searching for solutions
But still our human wisdom
Never bring the light of hope

Our people going abroad
Leaving their home place behind
Hoping that in some places
They’ll find their dreamed success

And we have been expecting
Help from other people
Politicians and economists
Blowing all their promises

While the church of Jesus
Are busy building their own walls
Until we come in unity
Our eyes have never seen
Blessings from the Father
Reviving in our land

Chorus:
Now we’ve got the fire of revival
Bohol on fire
Bohol on fire
Bohol is on fire

Men and women gathered
To call the name of the Lord
Praying for the people
Interceding for the land

Standing in the gap between
The Holy God and men
Then the Lord hears from heaven
As His people seek His face
And turn from their evil ways

Bridge:
And we are responsible
To keep the fire burning
So let this holy fire burn within you

Our minds renewed
Reformed attitude
Our hearts are changed
Filled with the passion of Jesus
Our land is healed
People restored

The church became alive
For God has poured out the latter rain
Then churches are united
Not anymore divided
Yes, we’re not divided
But we are united
To let the people see

Ending:
Let the people of this island see
Bohol is on fire
Let the people of this nation see
Bohol is on fire
Let the nations of the world see
Bohol is on fire
On fire!

 

Pagkamaayo Mo
Music & Lyrics: Edna Gablines
Sung by: Edna Gablines

Ang pulong Mo nagaingon
Ikaw ang Dios nga gamhanan
Tanang butang mahimo Mo
Kung kami mosalig Kanimo

Ang buta nakakita
Ang bungol nakadungog
Ang bakol nakalakaw
Bisan ang patay gibanhaw Mo

Chorus:
Pagkagamhanan Mo, o Dios
Pagkagamhanan Mo, o Dios
Walay (wala koy) balatian nga wala Mo ayuha
Pagkamaayo Mo, o Dios
Pagkamaayo Mo, o Dios
Wala akoy problema nga
Wala Mo sulbara
Pagkamaayo Mo