Dili Makawang
Sung by: Johnson Anday
Words and Music: Jonathan Trigo

Nagasalig,nagatuo sa imong mga pulong

Mga saad nga Imong pagatumanon

Nagahangyo, nagapangayo sa among gikinahanglan

Mga tinguha sulod ning dughan ko

Nag-ampo, nagadayeg sa Imong buhing ngalan

Nagapangita sa gingharian Mo

Dili makawang ang tanan

Ang among pagpangamuyo

Uban sa presensya

Ikaw gayud nagatubag oh Diyos

Dili makawang ang tanan

Ang among pagpangabudlay

Ikaw sa kanunay nagahatag

Kalig-on ug kusog

Dili makawang ang tanan

Ang among mga pagdayeg

Nga mosulbong sa langit

Sa trono mo,  Ikaw mahimaya

Taliwala sa pagsulay ug paglutos

Naangkon ko ang kadaugan

Sa balatian ug sakit, ohh ohh

Naangkon ko ang kaayuhan