Gipangga Mo ako Lyrics  – Victory Band 2011 (c)

Gipangga Mo ako, matod sa pulong Mo

Bisan sa kapakyasan, gipasaylo Mo ako

O Diyos, daygon ko Ikaw… Ikaw

CHORUS:

Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw

Sa bisan asa pa, ngalan Mo ibayaw ko

Labihan ang grasya Mo

Nga gikahatag kanamo

Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw