Walay Rason – Victory Band

O Dios Amahan, Tag-iya sa tanan

Ikaw ang nagmugna, Ning kalibutan

 Sa kadagatan ug kalangitan

 

CHORUS

Walay rason nga dili ka namo simbahon

Walay rason nga dili Ka pagabayawon

Walay rason nga dili Ka namo halaran

Pasidunggan, Pasalamatan, Sa tanan

 

Dios ni Abraham

Dios ni Jacob

Dios ni Isaac

Dios kanamo

Imong katawhan

Nga niluwas